Doel

Deze wiki streeft er naar een actueel en onafhankelijk overzicht te geven van de precisielandbouw in de open teelten.

De primaire doelgroep is het groene onderwijs, zowel MBO als HBO en voor studenten en docenten.

Het groene onderwijs pakt gezamelijk de verantwoordelijkheid voor een actuele continuïteit. Hierbij is uiteraard feedback van gebruikers (studenten, docenten, telers, leveranciers, etc) zeker welkom. Gebruik hiervoor het reactieformulier.

Voor ondernemers en adviseurs is er een cursus precisielandbouw beschikbaar, klik op https://www.aereshogeschool.nl/cursusaanbod-sabe-regeling/scholings-en-coachingsprogramma-precisielandbouw voor meer informatie.


Precisielandbouw omvat de onderstaande kenmerken:

  • Plaatsbepaling
  • Metingen aan bodem, gewas en klimaat
  • Analyse en combineren van metingen
  • Taken maken en (variabele) toepassingen uitvoeren
  • Toepassingen evalueren (gecombineerd met oogstdata)
  • Seizoens analyse en strategie bepaling volgend seizoen


De Nationale Proeftuin Precisie Landbouw demonstreert een breed scala aan toepassingen, klik op het logo voor alle informatie.

Trekkers zijn tegenwoordig bijna standaard voorzien van een rechtrijsysteem en een terminal. Machines krijgen meer connectiviteit en kunnen (variabele) taken uitvoeren. Bodemscans, satelliet-, drone-, gewas- en weerdata zijn goed toegankelijk. Dataopslag en datatransfer gaat beter en sneller, het bedrijfmanagementsysteem kan hierin goede ondersteuning bieden. Beslissingsondersteunende systemen en rekenregels worden voor een aantal toepassingen al regelmatig ingezet.

Al deze zaken maken de inzet van precisielandbouw toepassingen steeds eenvoudiger, maar de bewustwording van alle mogelijkheden en onderzoek naar de toepassingen is een onophoudelijk proces.


Totstandkoming

Deze wiki Precisie Landbouw Open Teelten is in 2009 gestart met als doel een goed overzicht te geven van de huidige stand van zaken in de precisielandbouw. Destijds was er heel versnipperd informatie vindbaar waardoor het met name voor het groene onderwijs moeilijk was om er lesmateriaal van te maken.

In 2012 is er een nieuwe inpuls aan de wiki gegeven toen het lectoraat precisielandbouw van CAH Vilentum (nu Aeres Hogeschool Dronten) en precisielandbouwspecialisten van HAS Hogeschool de handen ineensloegen. Deze combinatie heeft een afstudeeropdracht gewijd aan het actualiseren van de wiki door vier studenten.  Joris van den Heuvel, Pascal Rijk, Lennart Testers en Anton Bartelen hebben samen met docenten en tal van bedrijven deze klus geklaard.

In 2020 is de volgende stap gezet, Aeres Hogeschool Dronten heeft vanuit de Nationale Proeftuin Precisielandbouw de taak gekregen om samen met alle groene onderwijsinstellingen de wiki weer te actualiseren en er voor te zorgen dat deze ook actueel blijft.


Colofon


De contactpersoon Wiki, open teelten: 
ContactpersoonCorné Kocks
InstellingAeres Hogeschool
BezoekadresDe Drieslag 4
Postcode/Plaats8251 JZ Dronten
Telefoonnummer0622770458
E-mail c.kocks@aeres.nl
Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2020), Precisielandbouw. Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/site/precisielandbouw].

Logo Groen Kennisnet: