<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>

Rode klaver is een plant met opgaande, vertakte en behaarde stengels.

 Wetenschappelijke naam: Trifolium pratense

 Familie: Vlinderbloemigen (Fabaceae, vroeger Leguminosae) 

bloeiBloem rode klaver    
detail stengel en blad         Detail blad met haartjes op de bladrand

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Rode klaver is een plant met opgaande, vertakte en behaarde stengels.

De drietallige bladeren zijn behaard en ovaal van vorm en bezitten vaak een lichte halve maanvormige vlek. De bloemen zijn roze tot rood-paars.

Rode klaver is een tweejarig of overblijvend wortelonkruid. Groeit op alle grondsoorten vooral in wegbermen, op braakliggende gronden en grasland met opgaand gras. Vaak wordt deze klaversoort als gewenst gewas gezien. Het wordt graag door vee gegeten. In gewassen waar het niet wordt gewenst is de reden vaak concurrentie en mogelijke waardplant voor schimmels. In tuinen kan rode klaver een hardnekkig onkruid blijken te zijn, dat moeilijk te bestrijden is. Ook op de grens van golfbanen wordt klaver als probleem gezien. Rode klaver vormt het hoofdvoedsel van emelten (larven van de langpootmug).

Niet chemisch

Wieden, maaien en schoffelen.

Chemisch

Klavers zijn onder meer gevoelig voor een aantal groeistoffen. Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.

<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>