<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>

Pratylenchus-soorten tasten het wortelstelsel van gewassen aan waardoor wortelrot ontstaat. Ze hebben een voorkeur voor lichtere gronden.

Gewas: Aardappel

Wetenschappelijke naam: Pratylenchus penetrans

Groep: Aaltjes

veldaantasting van wortellesieaaltjes in aardappelen, plek in een perceel met achterblijvende groeiWortelstukjes met lesies'. P. penetrans veroorzaakt  aanvankelijk donkerbruine tot zwarte vlekjes, de zogenaamde 'lesies', die later vaak overgaan in rotting
 
Vrijlevend wortelaaltje prikt plantenwortel aan. 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Pratylenchus-soorten tasten het wortelstelsel van gewassen aan waardoor wortelrot ontstaat. Ze hebben een voorkeur voor lichtere gronden.

De aaltjes boren zich van buitenaf in de plantenwortels naar binnen, waardoor beschadigde cellen afsterven. Op aangetaste plaatsen ontstaan op de worteltjes van het gewas zogenaamde lesies, dit zijn plekjes met afgestorven weefsel. Bij een zware aantasting rot het wortelstelsel weg. In een aangetast gewas ontstaan plekken, die in groei achterblijven en plaatsen waar het gewas het veld niet sluit. Het gewas sterft op deze valplekken vroegtijdig af.

Vrouwtjes leggen 30 tot 40 eieren los in de grond of in aangetaste plantendelen. Per jaar zijn er twee tot drie generaties. Gewassen, die door wortellesie aaltjes zijn aangetast, worden gevoeliger voor een aantasting van Verticillium verwelkingsziekte.

  • Kroten, spinazie en suikerbiet zijn een slechte waardplant voor wortellesieaaltjes en passen in het bouwplan dus goed voor een gevoeliger gewas.
  • Kies zo veel mogelijk voor weinig gevoelige rassen en gewassen, dus vooral aanpak op bouwplanniveau.
  • Een tussenteelt van bepaalde afrikaantjes (Tagetes patula) reduceert het aantal aaltjes sterk evenals het telen van bepaalde resistente rassen van Japanse haver.
  • Kies voor weinig gevoelige aardappelrassen.
  • Het effect van een natte of droge grondontsmetting kan tegen vallen! Bij een droge grondontsmetting worden aaltjes niet gedood maar verlamd en dus slechts tijdelijk uitgeschakeld.
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>