<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>

Het blad krijgt een geelachtige kleur. De wortels worden bruin en rotten weg. Na aansnijden zien we in het onderste deel van de stam met een zeer scherpe roodbruine grens tussen gezond en aangetast weefsel.

Gewas: Diverse gewassen

Wetenschappelijke naam: Phytophthora cinnamoni, Phytophthora capsici

Groep: Pseudoschimmels (Oömyceten)

 
 
Wortelrot veroorzaakt door Phytophthora
Chamaecyparis lawsoniana aangetast door wortelrot
 
 
Schadebeeld,bovengrondse verwelking en afsterving, Juniperus squamata 'Blue Star'Schadebeeld,bovengrondse verwelking  afsterving, Rhododendron


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright WUR, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Het blad verkleurt van groen naar geel. Het gewas verwelkt en sterft af. De wortels worden bruin en rotten weg. Na aansnijden van het onderste deel van de stam is een scherpe grens zichtbaar tussen gezond en aangetast weefsel.

Nadat gewassen zijn afgestorven blijven dikwandige rustsporen in de grond achter. Bij gunstige omstandigheden, boven 10º C en vochtige grond kiemen de sporen en vormen zwermsporen die zich snel kunnen verplaatsen. Oudere wortels kunnen via verwondingen worden geïnfecteerd. De schimmel groeit door naar stengeldelen, tenslotte sterft de plant af. Vaak worden eerst de dunnere wortels aangetast, die bruine plekken vertonen. Natte grond en hoge bodemtemperatuur vormen optimale omstandigheden voor de schimmel. Vooral bij containerteelt is deze aanwezig.

  • Minder vatbare (resistente) soorten of rassen gebruiken
  • Zorgen voor goede groeiomstandigheden en voorkom plasvorming
  • Zorg voor goed ontwaterend containerveld
  • Zorg voor goed drainerende potgrond
  • Verwijder aangetaste planten
  • Zorg voor goed en schoon gietwater
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>