<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>

Rood-paarse verkleuring beginnend aan de bladranden, vooral bij jonge planten. Vertraagde groei en afrijping.

Gewas: Maïs

Wetenschappelijke naam: 

Groep: Gebreksziekten

 
 
Aantastingsbeeld bij fosfaatgebrek Kenmerkend beeld  
 
 
Links: fosfaatgebrek; rechts gezond Aantastingsbeeld bij fosfaatgebrek

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Rood-paarse verkleuring beginnend aan de bladranden, vooral bij jonge planten. Vertraagde groei en afrijping.

Fosfaatgebrek kan optreden onder de volgende omstandigheden:

  • (te) lage temperatuur in de beginperiode
  • te lage pH van de bodem
  • slechte bodemstructuur, waardoor de wortelgroei wordt beperkt
  • hoog ijzergehalte in de grond, waardoor fosfaat wordt gefixeerd (onoplosbare verbinding vormt met ijzer)
  • te lage fosfaattoestand van de grond (komt hoogstzelden voor).
  • Rijenbemesting tijdens het zaaien op de juiste plek bij het maïszaad
  • pH verhogen door bekalken
  • Grondonderzoek op o.a. fosfaattoestand
  • Structuurverbeterende maatregelen
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>