Inleiding

Bruinrot en ringrot zijn bacterieziekten. Deze twee ziekten vallen onder de quarantaineziekten. De gevolgen van een besmetting met deze ziekten op een bedrijf zijn zeer groot. Het is dus beter om besmetting te voorkomen door maatregelen te nemen, dan achteraf na besmetting de consequenties te dragen. Preventie dus! Hiervoor is een protocol opgezet. Dit protocol bestaat uit twaalf aandachts- en handelingspunten. Deze punten worden in de video besproken.

Video: Bedrijfshygiëne: hygiëneprotocol ringrot

 

Vragen

1.a Zijn ringrot en bruinrot een probleem in Nederland?

1.b Hoe vaak komen ze voor?

 

2.a Waarom is het hygiëneprotocol ringrot opgesteld?

2.b Geldt dit ook voor bruinrot?

2.c Geldt dit ook voor schimmelziekten?

 

3.a Moet elk pootgoedbedrijf zich hieraan houden?

3.b Moet elk consumptiebedrijf zich hieraan houden?

 

4.a Waarom is de laatste jaren geen bruinrot meer aangetroffen?

4.b Waarom is de laatste jaren nog wel ringrot aangetroffen?

 

5.a Omschrijf de uiterlijke kenmerken van ringrot.

5.b Wat zijn de gevolgen voor een bedrijf als er een quarantaineziekte is vastgesteld?

 

6.a Noem tien activiteiten die vallen onder de hygiënische maatregelen die je kunt treffen op een aardappelpootgoedbedrijf.

6.b Brengen deze activiteiten veel kosten met zich mee?

6.c Hoeveel tijd kost elk van deze activiteiten?

6.d Welke hygiënische maatregelen zijn niet goed uit te voeren en waarom niet?

 

7.a Waarom mag je aardappelen niet meer met grondwater beregenen?

7.b Hoe kun je aardappelen beregenen?

 

Van het hygiëneprotocol is een poster gemaakt met daarop de twaalf stappen aangegeven.

8.a Benoem elke stap.

8.b Leg in het kort het belang van elke stap uit.