De gegevens die je nodig hebt om te verwijzen naar een geraadpleegde bron, is voor elk soort bron verschillend. Hieronder vind je een overzicht van de meest gebruikte soorten bronnen. De voorbeelden staan gegeven in APA stijl.

Artikel uit tijdschrift:
Auteur(s), Publicatiejaar, Titel van het artikel, Titel van het tijdschrift, Jaargang (Aflevering), paginanummers, URL indien aanwezig
Voorbeeld: Kuppen, H. (2018). Vreetbuien: boomsoort en vraatpatroon helpen de aantaster te determineren. Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte 10(3), 72-73. https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz32018vreetbuien.pdf

Boek (gedrukte versie):
Auteur(s), Publicatiejaar, Titel van het boek, Plaats van publicatie, Uitgever
Voorbeeld: Willems, T. (2012). Mond- en klauwzeer (mkz) vaccin kwaliteitscontrole: Ontwikkeling van alternatieve in vitro methode. Ukkel: CODA.

Boek (digitale versie):
Auteur(s), Publicatiejaar, Titel van het boek, URL
Voorbeeld: Dijkshoorn-Dekker, M., Polman, N., Cnossen, G., Janssen, H., & Nijman, J. (2018). Leerboek natuurinclusieve landbouw. https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LNL

Boekhoofdstuk:
Auteur(s), Publicatiejaar, Titel van het hoofdstuk, Editors, Titel van het boek, Paginanummers, Plaats van uitgave, Uitgever
Voorbeeld: Heezik, A. van. (2018). Waterhuishouding en ecologie: de gevolgen van de Deltawerken voor de watersystemen in Zuidwest-Nederland. In B. Toussaint (Ed.) Modern wereldwonder: Geschiedenis van de Deltawerken (pp. 120-197). Amsterdam: Boom.

Rapport:
Auteurs (of organisatie), Publicatiejaar, Titel van het rapport, Rapportnummer, Plaats van publicatie, Uitgever, (indien aanwezig: url)
Voorbeeld: Gezondheidsraad. (2015). Richtlijnen goede voeding 2015. (Nr. 2015/24). Den Haag: Gezondheidsraad. Geraadpleegd op 2 mei 2019, van https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf

Webpagina:
Auteur (of eigenaar van de website), Publicatiejaar, Titel van de webpagina, datum van raadpleging, URL
Voorbeeld: Voedingscentrum, (n.d.). Hoeveel zout mag ik eten? Geraadpleegd op 12 maart 2019, van https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoeveel-zout-mag-ik-eten.aspx

Wikipedia:
Titel van pagina, Datum, Wikinaam, datum van raadpleging, URL
Als er geen datum is, vermeld dan n.d.
Voorbeeld: Hypertensie. (2016). In Wikipedia. Geraadpleegd: 16 September, 2016, van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypertensie

Blog:
Auteur (of gebruikersnaam), Datum, Titel van blog, URL
Voorbeeld: Hans Dagevos (5 maart 2019). Wat eten we in de Week zonder vlees? https://weblog.wur.nl/voeding/wat-eten-we-in-de-week-zonder-vlees/

Facebook:
Auteur (of gebruikersnaam), Datum, Status update, URL
Voorbeeld: Groen Kennisnet, (2019, maart 13). De knotwilg draagt bij aan het welzijn van boerderijdieren en aan de biodiversiteit. Door de jaren heen heeft deze boomsoort verschillende functies gehad van zowel praktische, economische als landschappelijke aard. Zo werden er vroeger manden, fuiken en klompen gemaakt van [Facebook update]. Geraadpleegd van https://www.facebook.com/groenkennisnet/posts/2258210050904288

YouTube:
Auteur, Datum, Titel van de video [type werk], URL
Voorbeeld: Groen Kennisnet. (2019, januari 14). Op weg naar een natuurinclusieve landbouw : veehouder Annette Harberink [Video file]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=8Ztdhgo3xb8

Twitter:
Twitter gebruikersnaam, Datum, Complete tekst van de tweet, URL
Voorbeeld: Groen Kennisnet (2019, maart 31). In een #natuurinclusieve #landbouw pas je de bedrijfsvoering zo aan dat je de #natuur optimaal gebruikt, spaart en verzorgt. Maar hoe doe je dat? #Ondernemers vertellen het in recent verschenen factsheets en video's [Twitter post].  Geraadpleegd van https://twitter.com/groenkennisnet/status/1112581622510075904

Kijk in  Hoofdstuk 2.1 ‘Soorten informatiebronnen’ als je  twijfelt over het soort bron waar je naar wilt verwijzen.

Bekijk onderstaande referenties. Welke gegevens missen er?

Vakbladartikel:
Kuppen, H. Vreetbuien: boomsoort en vraatpatroon helpen de aantaster te determineren. Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte 10(3), 72-73. https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/bz32018vreetbuien.pdf

Publicatiejaar

Website:
Voedingscentrum, (n.d.). Hoeveel zout mag ik eten? Geraadpleegd van https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoeveel-zout-mag-ik-eten.aspx

Datum van raadpleging

Boek:
Willems, T. (2012). Mond- en klauwzeer (mkz) vaccin kwaliteitscontrole: Ontwikkeling van alternatieve in vitro methode.

Voor een gedrukt boek: Plaats van uitgave en de uitgever. Voor een digitale versie: de URL

Hoofdstuk uit boek:
Heezik, A. van. (2018). Waterhuishouding en ecologie: de gevolgen van de Deltawerken voor de watersystemen in Zuidwest-Nederland. In Modern wereldwonder: Geschiedenis van de Deltawerken (pp. 120-197). Amsterdam: Boom.

De editor(s)


Een goede beschrijving van de APA-stijl vind je in de APA libguide van Radboud Universiteit: https://libguides.ru.nl/apa/referentielijst-voorbeelden-anderebronnen