Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2019), Kruiden voor landbouwhuisdieren. Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/KGM].

Logo Groen Kennisnet: