Het kweken van planten en telen van gewassen is van oudsher gebaseerd op plantkundige kennis. Dit hoofdstuk gaat over planten; hoe ze groeien en hoe ze zich handhaven in hun omgeving. Plantengroei en ontwikkeling wordt geanalyseerd en beschreven vanuit drie balansen: de energiebalans, de waterbalans en de assimilatenbalans. Dit leidt tot een generieke benadering die op vrijwel elke plant kan worden toegepast.