1. Wat houdt Natuurinclusieve landbouw in

2. Noem 3 voorbeelden van natuur rond het bedrijf.

3. Noem 3 manieren om de natuur een handje te helpen.

Bekijk de eerste 8 minuten van de film: ‘Boeren met natuur’ nogmaals en maak de volgende vragen:

 

 

 

4. Noem 3 redenen waarom deze boeren kiezen voor ‘boeren met natuur’

5  Waarom vindt de overheid het ook belangrijk dat de boeren Natuurinclusieve boeren?

6. Hoe probeert de overheid ervoor te zorgen dat de landbouw over 10 jaar kan zorgen voor voldoende voedsel?

7. Wat vindt de burger van Natuurinclusieve boeren?

8. Wat zou een burger kunnen doen om de natuur meer kans te geven?

Bekijk de infografic: Relatie tussen intensiviteit bedrijfsvoering en biodiversiteit (Felixx, 2016) en beantwoord de volgende vragen:

Relatie tussen intensiviteit bedrijfsvoering en biodiversiteit (Felixx, 2016).


9. Waardoor staat de biodiversiteit op het platteland onder druk?
10. Wanneer is volgens de figuur de biodiversiteit het laagst.
11. Wat wordt verstaan onder risico beheersing?
12. Wanneer is volgens de figuur de input het laagst?
13. Wat versta je onder een stabiel systeem?
14. Waarom is de input veel lager bij een bedrijf dat heel extensief teelt?

Bekijk nogmaals de film: ’Boeren met natuur’ en maak vervolgens de vragen:
15. Wat bezielt de boeren die bezig zijn met boer en natuur?
16. Welke kritiek is er op agrarisch natuur beheer ?
17. Beschrijf kort de reactie van enkele boeren op de kritiek?
18. Is de natuur volgens de geïnterviewde boeren inpasbaar?
19. Wat doen de collectieven?
20. Waarom is een verdienmodel nodig om werken met de natuur ook voor agrarische bedrijven haalbaar te maken?