<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script 
type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script 
type="text/javascript" 
src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>

  Er ontstaan blauwzwarte vlekken op het blad. Ook de bladranden en de bladpunten vertonen deze symptomen.
Gewas: Lelie


Groep: Overige aantasters

 
Blauwzwarte vlekken in lelieblad door calciumgebrek 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

 

Er ontstaan blauwzwarte vlekken op het blad. Ook de bladranden en de bladpunten vertonen deze symptomen. De schade is vaak vooral bovenin de plant zichtbaar. Het blad is meestal ook bros en breekt snel bij het buigen van het blad tussen de vingers. Dit verschijnsel treedt meestal op tijdens de bloementeelt in de kas, maar wordt soms ook op het veld aangetroffen.

 

 

 

 

Blauwzwart verkleuring wordt veroorzaakt door calciumgebrek.De problemen doen zich vaak pleksgewijs voor op droge plekken in de kas en als het gewas onvoldoende verdampt. De calcium moet namelijk tijdens de groei door de verdamping met het water mee naar de kop van de plant, vandaar dat daar de symptomen vaak sterk aanwezig zijn. Calcium wordt in de plant direct vastgelegd en kan zich niet herverdelen.

 

 

 

 

  • voorkomen van droge plekken 
  • zorgen voor een actief klimaat met voldoende verdamping
  • zorgen voor voldoende beschikbaarheid van calcium in de grond
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>