In een natuurinclusieve landbouw houdt een ondernemer bij alle activiteiten rekening met de natuur op en rond zijn bedrijf: de wilde planten en dieren op zijn erf, akker, weiland, maar ook in naastgelegen bosjes of water.

(Kievit, foto Shutterstock)

De overheid vindt natuurinclusieve landbouw belangrijk. Uit veel onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met de natuur in Nederland. Op het platteland staat de biodiversiteit in het agrarisch gebied sterk onder druk door intensivering van de landbouw. Zo daalt het aantal weidevogels, vlinders en bijen. Sinds 1990 is  weidevogelpopulatie met 40% is afgenomen.

Relatie tussen intensiviteit bedrijfsvoering en biodiversiteit (Felixx, 2016).

Door lage prijzen, oplopende kosten en strengere eisen aan milieu en dierenwelzijn staat ook de landbouw onder druk. De overheid wil dat de landbouw ook in de toekomst – over 10 jaar – kan zorgen voor een duurzame voedselvoorziening: die rekening houdt met natuur, en die tegelijkertijd ook economisch rendabel is.