1 Voedseltransitie: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

2 Toekomstbeeld foodsector tot 2030 en verwachte ontwikkelingen voor bedrijven

2.1 Bedrijven en voedseltransitie

3 De analyse: onderzoek van bedrijf in transitie

3.1 Eiwittransitie

3.2 Stadslandbouw

3.3 Lokaal

3.4 Gezonde producten

3.5 Customized

3.6 Webwinkels en platforms

3.7 Food-events

3.8 Voedselverspilling

4 Ontwikkeldoel voedseltransitie formuleren op bedrijfsniveau

4.1 Stappenplan. Formuleren van een ontwikkeldoel voor het bedrijf in voedseltransitie

5 Eindpresentatie

6 Begeleiding & reflectie bij de leertool op werkproces P5-K1-W5

Casusopdrachten:

Voedselverspilling op de kaart bij Instock

Unilever

Albert Heijn