You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Gewas: Paprika

Wetenschappelijke naam: Phytophthora capsici

Groep: Waterschimmels (Oömyceten)

  
Aangetaste planten met wortel en stengelrotDoorgesneden aangetaste planten met wortel en stengelrot

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Aangetaste planten vertonen een bruin zwarte verkleuring aan de stengelvoet gevolgd door een zacht natrot.

Meestal zijn de vaatbundels boven de rotte plek op de stengel nauwelijks bruin verkleurd. De wortels van de planten zijn verrot. De planten verwelken en gaan dood ongeacht de plantleeftijd.

Levenswijze

Phytophthora capsici is een schimmel die soms in de teelt van paprika voorkomt. De aantasting kan zeer ernstig zijn waarbij veel planten dood gaan. De schimmel kan zwemmende sporen (zoösporen) en rustsporen (oösporen) produceren. De wortels van planten worden door de zwemmende sporen geïnfecteerd. Mogelijk kan de schimmel ook rechtstreeks de stengelvoet aantasten. De schimmel groeit in de wortel verder. Op en in de aangetaste wortels worden, afhankelijk van de omstandigheden, structuren gevormd (zoösporangiën) die rechtstreeks kiemen of waaruit zwemmende sporen komen. In de aangetaste wortels en stengelvoet worden ook dikwandige rustsporen (oösporen) gevormd. Hiermee kan de schimmel vele maanden overleven, ook zonder waardplant en onder moeilijke omstandigheden zoals droogte. De rustspore kiemt als er een levende wortel in de buurt komt. De rustsporen kunnen ook de structuren produceren waaruit zwemmende sporen (zoösporen) komen die vervolgens door het water naar de wortels zwemmen en deze infecteren. Verspreiding van de schimmel door het teelsysteem en grond vindt dus plaats d.m.v. zoösporen, zoösporangiën en oösporen, overleven vooral d.m.v. oösporen.

Maatregelen
  • Als aantasting in de teelt wordt gevonden zal de nadruk moeten liggen op strikte hygiëne bij de teeltwisseling. Verwijder zorgvuldig alle gewasresten uit de kas. Spuit betonpaden schoon. Start de nieuwe teelt met een schoon of ontsmet teeltsubstraat, teeltsysteem en gereedschap. Bij telen op een kunstmatig teeltsubstraat het systeem voor de start van de teelt ontsmetten met hiervoor toegelaten ontsmettingsmiddelen. Bij telen in de grond de grond stomen.
  • Zorg voor schoon uitgangsmateriaal en zet geen zieke planten uit.
  • Gebruik geen water dat besmet kan zijn. Ontsmet drainwater.
  • Bestrijding van de ziekte met chemische gewasbeschermingsmiddelen is lastig. Informatie over de middelen die zijn toegelaten is te vinden op de CTB site en in de Gewasbeschermingskennisbank (GBK).

 

 

 

  • No labels