• Page:
  Fosfaatgebrek in Aardappelen

  Fosfaatgebrek in aardappelen kan voorkomen op ijzerhoudende zandgrond, dalgrond en veengrond. De verschijnselen zijn een doffe, donkergroen kleur van het blad.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Aardappelen

  Aardappelen nemen veel kali op. Bij kaligebrek worden de blaadjes donker, glimmend groen. Daarna wordt het blad bij een ernstig tekort bonsachtig en kan vroegtijdig afsterven.

 • Page:
  Magnesiumgebrek in Aardappelen

  Magnesium gebrek in aardappelen komt vooral voor op lichtere gronden, veengrond en lichte zavelgrond in combinatie met een lage pH. Het kan een behoorlijke opbrengstderving veroorzaken. In pootgoed op lichte grond wordt het selecteren moeilijker.

 • Page:
  Mangaangebrek in Aardappelen

  De eerste tekenen van mangaangebrek zijn een lichte gewaskleur en bronsgeel gekleurde topblaadjes, later gevolgd door zwarte stippen langs de hoofdnerf en de zijnerven. Bij ernstig gebrek groeien de stippen uit tot necrotische vlekken.

 • Page:
  Stikstofgebrek in Aardappelen

  De belangrijkste verschijnselen van stikstofgebrek zijn achterblijven in groei, licht gekleurde, bleke planten, steilere stand van het gewas en licht opkrullende bladeren.

 • Page:
  Zwavelgebrek in Aardappelen

  Gebreksverschijnselen lijken erg op stikstof gebrek. Vroeg in het seizoen geeft zwavelgebrek kleine en geelgroen planten.

 • No labels