Gewas: Aardappel

Wetenschappelijke naam: Clavibacter michiganensis

Groep: Bacteriën

 
Chlorose, vergeling en opkrullen van de bladranden zijn symptomen van ringrot.Aangetaste vaatbundelring met uittredende druppels vocht.
 
 
Verschijnselen buitenzijde van de knol.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De symptomen van ringrot treden pas later in het seizoen op. De infectie is herkenbaar aan verwelking van de onderste bladeren, chlorose en vergeling en licht opwaarts rollen van de bladranden.

Ringrot wordt veroorzaakt door de bacterie Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (synoniem Corynebacterium sepedonicum). Eén of meer stengels kunnen symptomen vertonen. Aangetaste aardappelplanten verwelken en knollen verrotten.

Levenswijze

De bacterie, die ringrot veroorzaakt, kan over grote afstanden via besmet pootgoed worden verspreid, maar verspreiding kan ook plaatsvinden via besmet gereedschap, machines, vrachtauto's e.d. Voor zover bekend komen natuurlijke besmettingen met deze bacterie alleen bij aardappel voor. De ziekteontwikkeling is sterk afhankelijk van het ras. Besmettingen met ringrot zijn, net zoals bij bruinrot, zeer nadelig voor de export van Nederlands pootgoed. Alle partijen toetsen op ringrot vormt voor de pootgoedteler en -handel een grote kostenpost. Ringrot is een quarantaineorganisme dat niet mag worden binnengebracht of verspreid binnen de EU. Het organisme komt in de EU voor.

Maatregelen

NAK-getoetst pootgoed van een betrouwbare herkomst aanschaffen

Bedrijfshygiënische maatregelen toepassen zoals:

  • Schoonhouden en ontsmetten van machines, werktuigen, bewaarkisten, bewaarplaatsen, vrachtauto's.
  • Afval, uitschot grondig vernietigen.
  • Niet snijden van pootgoed.
  • Voor transport van pootgoed nieuwe zakken gebruiken.
  • Adequate aardappelopslagbestrijding.

Ringrot wordt niet via water verspreid.