You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Gewas: Iris

Wetenschappelijke naam: Fusarium oxysporum f.sp. gladioli

Groep: Schimmels

  
Bolrot iris: wit schimmelpluis op ziek bolweefselBolrot iris: sikkelplanten
  
Bolrot iris: geribbeld oppervlak van de stengelbasis 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De ziekte begint bij de bolbasis en breidt zich naar boven in de rokken uit. Het aangetaste weefsel is zacht, grijsbruin gekleurd en ingezonken.

De grens tussen gezond en aangetast weefsel is vrij scherp. Op het zieke weefsel  en tussen de rokken vormt zich, vooral tijdens droge bewaring, wit schimmelpluis (foto 1, links). Uiteindelijk verdroogt het aangetaste weefsel, waarbij het donkerbruin wordt. Aangetaste leverbare bollen verstenen tijdens langdurig bewaren bij 30°C.

Deze symptomen verschillen duidelijk van de symptomen die worden veroorzaakt door Penicillium, hoewel deze schimmel na het planten soms ook wel groeit op door Fusarium aangetast weefsel.

Op het veld openbaart de aantasting zich soms door een zwakke groei en vervroegde afsterving van de planten, waarbij de bladeren vanuit de top geel worden. Bij de bloementeelt kunnen onder warme omstandigheden gedraaid groeiende, ook wel sikkelvormige planten ontstaan (foto 2). Ook kan de groei stagneren waarbij de bloem niet tot ontwikkeling komt.

Sikkelvormige planten kunnen ook veroorzaakt worden door Penicillium-rot. Er is echter een karakteristiek verschil tussen Fusarium-rot en Penicillium-rot. Bij Fusarium-rot is het oppervlak van de stengelbasis en de bladvoeten vaak geribbeld (foto 3), terwijl dit bij Penicillium-rot nooit het geval is. De symptomen van bolrot zijn in de kas doorgaans ernstiger dan in het veld.

Levenswijze

Op aangetast weefsel vormt de schimmel massaal sporen, waarmee de schimmel zich verspreidt. De schimmel kan verscheidene jaren in de grond in leven blijven. Aantasting vanuit de grond is zeer goed mogelijk.

Bij een temperatuur van boven de 16°C kan de schimmel zich goed ontwikkelen. Dit betekent dat de ziekte zowel in de kas als in de zomer in het veld kan optreden. Tijdens de warmtebehandeling voor preparatie kan de ziekte zich onverwacht manifesteren vanuit aanwezig, nog onzichtbare infecties.

De Fusarium-schimmel kan ook gladiool, freesia en krokus aantasten.

Maatregelen
  • Op tijd rooien, snel drogen en goed ventileren tijdens de bewaring
  • Plantgoed en leverbaar bestemd voor de bloemproductie uitzoeken en vlak voor het planten ontsmetten volgens geldende adviezen.
  • Besmette kasgrond stomen
  • Bij bollenteelt een vruchtwisseling van tenminste 1 op 6 met gladiolen en andere Iridaceae toepassen.

 

 

  • No labels