Inleiding

De landbouw verandert, de bedrijven worden groter en intensiever. De opbrengst per hectare is tot nu toe alleen maar toegenomen. De mechanisatie verandert ook omdat de markt dit vraagt. De trekkers en machines worden groter en zwaarder. Hoe zou de landbouw er in de toekomst uitzien? Hoe groot worden de trekkers of worden ze juist kleiner? Rijd je later nog op diesel of wordt het elektrisch?

Video: Mechanisatie: ontwikkelingen in de techniek

 

Vragen

Mogelijke ontwikkelingen in de landbouw:

1. Het aantal bedrijven zal in de toekomst minder worden.

2. Het aantal arbeidskrachten in de landbouw zal in de toekomst minder worden.

3. Er zal wereldwijd meer voedsel nodig zijn.

4. Voedsel wordt duurder/schaars.

5. De landbouw wordt kapitaalintensiever en bedrijven worden groter.

6. We zullen bovenover gaan ploegen met een duwploeg (on-land).

7. Gps wordt algemeen goed en Isobus wordt de standaard.

8. Dieselmotoren zullen verdwijnen, alles zal op elektriciteit gaan.

9. Machines worden groter, banden worden breder enzovoort.

10. Noem zelf nog een ontwikkeling waarvan jij denkt dat deze eens zal plaatsvinden.

 

Beantwoord per ontwikkeling de onderstaande vragen.

Leg uit waarom je er zo over denkt.

 

Vragen:

a. Is de ontwikkeling reëel of is het een wens?

b. Is de techniek al zover dat de ontwikkeling kan worden gemaakt of uitgevoerd?

c. Voor wie of wat is de ontwikkeling een verbetering?

d. Voor wie of wat is de ontwikkeling geen verbetering?

e. Is het milieukundig verantwoord?

f. Is het maatschappelijk verantwoord?

g. Is het financieel haalbaar? Nu? In de toekomst?

h. Wordt het momenteel al gebruikt of getest?