Vakkennis en vaardigheden

De assistent landbouwhuisdieren:

  • Heeft specialistische kennis van hygiëne en zoönosen bij landbouwhuisdieren
Inleiding

Gezond houden van dieren begint bij een goede hygiëne. Er zijn veel maatregelen die genomen kunnen worden om insleep en versleep van ziekten te verminderen. Per bedrijf kunnen de risicofactoren in kaart gebracht worden en nuttige maatregelen worden genomen. Dit gebeurt vaak aan de hand van hygiëne protocollen in diverse kwaliteitsprogramma’s.

Ziektes kunnen een bedrijf binnen komen (insleep) via personen, voertuigen, materialen en dieren. Er zijn verschillende personen die een bedrijf bezoeken: dierenarts, veehandelaar, inseminator, collega’s, maar ook vrienden en familie. Zij kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen. Op hun kleding, maar ook op materialen of bijvoorbeeld een veewagen. Om risico’s op in- en versleep te voorkomen is een scheiding tussen ‘vuile’ en ‘schone’ erfdelen van belang. Door een hygiënesluis te maken en bezoekers bedrijfskleding aan te laten trekken worden de risico’s verder verkleind.

Daarnaast kunnen ziekteverwekkers ook op een bedrijf komen door contact met andere dieren, bijvoorbeeld door contact met vee van de buurman in de weide of door aangekocht vee. Ook ongedierte kan ziektes bij zich dragen en verspreiden van bedrijf naar bedrijf of binnen het bedrijf.

Versleep van ziekteverwekkers binnen het bedrijf kan plaatsvinden via kleding en schoeisel van medewerkers of via verplaatsen van dieren. Wisselen van kleding en schoeisel tussen verschillende stallen of afdelingen verkleint dit risico. Ook op of in materialen kunnen zich ziekteverwekkers bevinden. Materialen dienen daarom schoon te zijn en bij voorkeur niet gebruikt te worden in verschillende stallen. Ook binnen een groep dieren kunnen ziekteverwekkers verspreid worden. Een ziekenboeg maakt het mogelijk om zieke dieren apart te zetten. Voor looproutes kan het beste van de jongste dieren naar de oudere dieren gewerkt worden. Oudere dieren hebben vaak al meer weerstand opgebouwd tegen veel ziekteverwekkers op het bedrijf. 

Opdrachten

Opdracht 1 


Hygiëneprotocol

Opdracht 2 


De optimale hygiënesluis

Opdracht 3


Ongedierte