Het onderstaande figuur geeft een overzicht van de interface van Kassim. De interface bestaat uit drie hoofdpanelen: het docenten paneel (aangegeven met rood kader), het input paneel (groen) en het output paneel (blauw).


De interface van Kassim. De drie hoofdpanelen; het docentenpaneel, input paneel en output paneel, zijn met gekleurde kaders weergegeven. Respectievelijk rood, groen en blauw.


Docenten paneel

Het docenten paneel bevindt zich linksboven in de interface (rood omkaderd in bovenstaande figuur) en bestaat uit enkele dropdown menu's waarmee opdrachten en instellingen worden beheerd. Onder het menu Profielen staan de opties Nieuw, Open, Opslaan, Verwijder en Verspreid. Hiermee worden opdrachten aangemaakt en beheerd.

Het menu Inputs bevat een lijst met alle beschikbare inputs die een gebruiker kan instellen. Door inputs in de lijst aan te vinken worden deze beschikbaar gesteld voor gebruik binnen de opdracht. Op deze wijze kan een docent selecteren welke inputs zichtbaar zijn voor studenten als de opdracht met hun gedeeld wordt.

Het menu Outputs bevat een lijst met alle beschikbare outputs die een gebruiker kan inzien. Ook deze kunnen worden aangevinkt zodat deze zichtbaar zijn voor studenten.

In het menu Opties kan er gekozen worden voor de talen Nederlands en Engels.

Onder de dropdown menu's staan de tekstvakken Naam en Informatie. Hiermee geeft een docent opdrachten een naam en beschrijving. Met de knop RUN wordt de kas-simulatie uitgevoerd met de input waarden zoals deze zijn ingesteld op dat moment. Studenten zien een aangepaste weergave van het docenten paneel die geen dropdown menu's bevat maar wel de naam en beschrijving van de opdracht evenals de RUN knop.

Input paneel

Het input paneel bevat alle instellingen die een gebruiker kan aanpassen om een simulatie mee uit te voeren. Alle inputs zijn verzameld in een paneel aan de linkerzijde binnen de interface van Kassim (groen omkaderd in bovenstaande figuur) en worden beschreven in de Begrippenlijst Kassim

Output paneel

De outputs zijn alle resultaten die berekend worden door Kassim. Outputs kunnen niet door gebruikers worden aangepast. Alle outputs staan in de virtuele kas omgeving die de rechterzijde van de interface in beslag neemt (blauw omkaderd in bovenstaande figuur). Outputs worden aangegeven met een afkorting of een icoon. Door met de muis op een output te gaan staan kan de volledige naam worden geïnspecteerd. Ook de outputs staan beschreven in de Begrippenlijst Kassim.