You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Deze handleiding bevat ondersteunend materiaal voor het bekend raken en werken met Kassim. In de Introductie wordt achtergrondinformatie over Kassim en het onderliggende kas-simulatie model gegeven.