Vertical farming staat voor het produceren van planten, vooral ten behoeve van voedselvoorziening of grondstof, in een volledig gesloten, gecontroleerde omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde teeltmethoden, zoals gestapelde (hydroponics) teeltlagen, aangestuurde verlichting (LED), geavanceerde klimaat/luchtbehandeling, en plantgroeisystemen (CO₂, voeding).

Indoor Vertical Farming, Bron Flickr USDA, foto: Oasis Biotech

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over Vertical Farming. Hoe is het ontstaan? Hoe is het georganiseerd? Welke typen vertical farming zijn er?