Tool voor Foodbedrijven in Transitie

Deze Tool is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het Leernetwerk Food. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet.
Het materiaal is bedoeld voor VMBO, MBO en HBO.

Auteurs en betrokkenen:

  • Hil Mols (Citaverde College)
  • Marleen Warnaar en Brigitta Methorst (Aeres MBO en Aeres Hogeschool)
  • Hans Dagevos, Siet Sijtsema, Marleen Onwezen en Harry Kortstee (Wageningen Economic Research)
  • Paul Ingenbleek (Wageningen University & Research, Marktkunde en Consumentengedrag)
  • Rob van Genderen, Celeste van der Togt en Linda Persoon (Groen Kennisnet)

Bronnen

Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2018), Foodbedrijven in transitie (NL). Geraadpleegd op [datum] van [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/FIT].

Logo Groen Kennisnet: