You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Het doel van het leerboek is studenten in vmbo, mbo inzicht te geven in de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Hoe kun je op je bedrijf rekening houden met de natuur? Of hoe kun je natuur integreren in je bedrijfsvoering? Naast informatie vind je in dit leerboek daarom ook opdrachten, hulpmiddelen en verdiepende leerstof.

 

Verder lezen