Albert Heijn maakt met hun winkels en producten op verschillende manieren deel uit van het leven van veel mensen. Ze zijn tegelijkertijd inkoper, verkoper, werkgever en buurtgenoot. In elke rol proberen zij een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Er zijn vier pijlers waaronder ze activiteiten ontplooien: gezondheid, duurzame handel, klimaat en lokale betrokkenheid.

1.     Albert Heijn en gezondheid

Bij Albert Heijn hebben ze gezondheid hoog in het vaandel staan. Als supermarktketen willen ze een gezonde leefstijl en gezonde voeding in het bijzonder, actief promoten.

2.     Albert Heijn en duurzame handel

AH Eigen Merk producten komen van over de hele wereld. Zo komt de witlof uit Nederland en komen de mango's uit Afrika. AH bouwt een langdurige relatie op met leveranciers van verse producten en werkt samen met hen aan een duurzamere productie.

3.     Albert Heijn en klimaat

AH wil het klimaat zo min mogelijk belasten. Daarom worden de winkels, distributiecentra en vrachtwagens zo efficiënt mogelijk gemaakt. Aandachtspunten zijn het verminderen van de CO2-uitstoot, energie en afval.

4.     Albert Heijn en lokale betrokkenheid

Albert Heijn wil graag echt de winkel om de hoek zijn. Dat doen ze door een vertrouwde plek te zijn voor de dagelijkse boodschappen en een actieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven in de buurt.

Samenwerking

Albert Heijn wil een bijdrage leveren aan het oplossen van tal van maatschappelijke vraagstukken die in de samenleving spelen. Ze speelt daarin soms een voortrekkersrol, maar werkt ook samen met andere organisaties en de overheid.

 

 

In de Albert Heijn Foundation geeft AH bijvoorbeeld samen met ICCO en Fair Match Support invulling aan verschillende projecten. De investeringen in betere leefomstandig-heden voor varkens, kalveren, kippen en andere dieren doen ze in overleg met de Dierenbescherming, verduurzaming van de visvangst samen met het Wereld Natuur Fonds. Met Stichting Natuur & Milieu werkt AH samen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groenten en fruit terug te dringen. Al deze samenwerkings-verbanden zijn erop gericht om oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te vinden die aansluiten bij de wensen van de samenleving.

Op dit moment is nog maar een beperkte groep consumenten bereid om echt veel extra te betalen voor duurzamer en gezonder eten. De grote meerderheid blijkt nog niet klaar voor het stevigere prijskaartje van echt verantwoorde kip en vis. Toch lijkt het verkopen van duurzamer en gezonder eten voor AH op de lange termijn goed voor de omzet en winst. Tegelijkertijd kan het ook pijn doen op de korte termijn. Zo leverde een recent experiment om minder gezonde impulsaankopen niet meer bij de kassa op te stellen het resultaat op dat er ook echt minder van werd verkocht… Dat was ook weer niet de bedoeling en de actie werd dus teruggedraaid.

Naast directe gevolgen voor de omzet en winst raakt duurzaam en gezond werken en leveren ook aan veel automatismen en geoptimaliseerde werkwijzen bij AH. Er is veel aan gedaan om altijd alle producten te kunnen leveren los van seizoenen, om die houdbaar te maken, om leveranciers te dwingen tot besparen en om van basisingrediënten te komen naar kant-en-klaar maaltijden. Maar echt duurzaam en gezond consumeren vraagt ook bewustwording en het afleren en terugdraaien van een deel van de bestaande leefwijzen. Kortom, AH heeft gezien haar historie alles in huis om Nederlanders gezonder en duurzamer te laten eten. Het blijft interessant om te zien of en hoe AH in de toekomst deze bal gaat oppakken.