You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Diverse agrarische ondernemers combineren land- of tuinbouw en natuur. Ze maken gebruik van akkerranden, werken aan een gezonde bodem of zorgen dat het landschap aantrekkelijker wordt voor specifieke soorten vogels of planten. In dit hoofdstuk vindt je inspirerende voorbeelden voor akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw. De ondernemers laten zien hoe ze de bodem gezond houden, hoe ze specifieke soorten stimuleren of werken aan het landschap. De voorbeelden zijn ontleend aan de brochure ‘ Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw’ , een rapport van Wageningen Economic Research uit 2017.

 • Page:
  Akkerbouw - gezonde bodem (Natuurinclusieve Landbouw)

  In Ens telen akkerbouwer Digni Van den Dries en zijn zoon Krispijn in een maatschap diverse akker- en tuinbouwgewassen op 75 ha, overwegend zavelgrond op biologische wijze. Er worden aardappelen, wortelen, bieten , selderij, pastinaak, spinazie, pompoenen, koolsoorten, luzerne en granen geteeld. Daarnaast heeft Van den Dries een aantal kleinere teelten voor de niche- markt: mierikswortel en aardpeer. Hij heeft 4.800 meter aan natuurranden van 7 meter breed.
 • Page:
  Akkerbouw - specifieke soorten (Natuurinclusieve Landbouw)

  In Rutten in de Noordoostpolder hebben Tonny en Anny Groot Koerkamp samen met hun zoon en schoondochter een bloembollenbedrijf met eigen teelt (22 ha) en broei van (5 miljoen) tulpen en enkele akkerbouwgewassen: 7 ha pootaardappelen en 3,5 ha uien. Inclusief huurland is het bedrijf ruim 30 ha groot. Weidevogelbeheer is een essentieel onderdeel van het bedrijf.
 • Page:
  Akkerbouw - landschap (Natuurinclusieve Landbouw)

  Akkerbouwer Pieter van Reeuwijk heeft op zijn bedrijf van 68 hectare bij Emmeloord in de Noordoostpolder, met zijn buren bloemenranden aangelegd. 400 meter (600 m²) ligt op zijn eigen bedrijf. Op dat bedrijf teelt hij aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en daarnaast als kleinere gewassen, peen, uit en tulpen. Via de stichting Veldleeuwerik, een samenwerkingsverband van akkerbouwers en andere bedrijven, werd hij geprikkeld akkerranden aan te leggen.