Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
HTML
<div 
style="float:right" id="google_translate_element"></div><script 
type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script><script 
type="text/javascript" 
src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

 

 

Bodemgezondheid is een veelomvattend begrip. Het gaat daarbij om de samenhang tussen bodemchemische aspecten, de structuur van de bodem en het bodemleven. Het optreden van bodemziekten en plagen door bodemschimmels, bacteriën, bodeminsecten of plantenpathogene aaltjes kan worden beïnvloed door bodemeigenschappen. Een betere bodemgezondheid zorgt voor een betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Meer informatie over bodemgezondheid vind je in het dossier 'Bodemgezondheid' van Groen Kennisnet.

Op deze pagina vind je een overzicht van bodemgebonden ziekten en plagen.

Content by Label
showLabelsfalse
max500
showSpacefalse
sorttitle
titleBodemziekten
excerptTypesimple
cqllabel = "bodemziekten" and space = currentSpace()