Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
HTML
<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>
Excerpt
hiddentrue

Op de wortel van planten ontstaan zwarte langwerpige plekken. Aantastingen komen vooral voor bij zwakke planten.

...

Image Added

Gewas: Skimmia, Buxus, meerdere boomkwekerijgewassen

Wetenschappelijke naam: Berkeleyomyces basicola  (Chalara elegans (Thielaviopsis basicola, Thielavioides, Chalaropsis of Ceratocystis)

Groep:  Waterschimmels (Oömyceten)

...

Schimmels

Image Added

Aangetaste wortelsAangetast onbeworteld stek
 
Aangetast stek 

 
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPOWUR, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleHerkenning

Op de wortel van planten ontstaan zwarte langwerpige plekkenChalara elegans veroorzaakt bruin zwarte plekken en later verrotting van de wortels. Aantastingen komen vooral voor bij zwakke planten en onder minder goede groeiomstandigheden.

Tijdens de stekperiode kan de besmetting al plaats vinden. Als de plant jaren later een groeistoornis ondervindt (b.v. regenval) slaat zuurstofgebrek bij de wortels door plasvorming) kan de ziekte toetoeslaan.

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleLevenswijze

De schimmel kan veel plantenfamilies aantasten. In de bodem ontstaan sporen in lange ketens die enkele maanden kunnen overleven. De schimmel vormt in de bodem wortels sporen in lange ketens, die wel tot enkele maanden lange tijd kunnen overleven. In de aangetaste wortels ontstaan rustsporen die wel tot vijf jaar in een bodem zonder voedsel kunnen overlevenChalara elegans produceert twee verschillende soorten sporen, die beide in grote aantallen worden geproduceerd: • De grotere, meer robuuste chlamydosporen kunnen slapend blijven in de bodem en op droge, vervuilde oppervlakken gedurende lange tijd (bij minste 3-5 jaar) tussen gewassen. Chlamydosporen zijn zeer resistent tegen chemische sterilisatiemiddelen en zijn veel moeilijker te doden dan sporen van Pythium en Phytophthora. • De kleinere minder robuuste endosporen worden meestal iets vroeger geproduceerd dan de chlamydosporen. Ze kunnen gemakkelijk in de lucht komen en kunnen zich verplaatsen via grond/ stof en water.

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleMaatregelen

 

  • Start met een schoon of ontsmet teeltsubstraat en uitgangsmateriaal.
  • Zorg voor een goede ontwatering, afwatering en structuur van de grond
  • Verwijder aangetaste planten
Panel
titleBGColor#eeebe6
borderStylenone
titleMeer informatie
HTML
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>