Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
HTML
<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>
Excerpt
hiddentrue

De volwassen, grijsbruine kevers vreten aan de bast. De pootloze larven zijn ivoorkleurig met een witte kop. Ze vreten rechte gangen in takken. Uit de openingen komt boormeel.

Image Modified

Gewas: Wilg, Els, Berk (Salix, Alnus, Betula)

...

Groep: Insecten

Wilgensnuitkever

 Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPOWUR, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleHerkenning

De volwassen, grijsbruine kevers vreten aan de bast. De pootloze larven zijn ivoorkleurig met een witte kop. Ze vreten rechte gangen in takken. Uit de openingen komt boormeel. De bladeren boven het boorgat verwelken. Op de aantastingplaatsen komen weefselwoekeringen voor. In Nederland komen ± 500 soorten snuitkevers voor.

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleLevenswijze

De kevers komen in mei te voorschijn met rijpingsvraat en vreten aan de bast. Ze paren meerdere keren, waarbij telkens één voor Kort daarna legt het vrouwtje eieren in de bast worden afgezetstengel in spleten die in de schors worden gekauwd. Totaal kan het wijfje 20 - 30 eieren leggen. De eieren komen na 2 - 3 weken uit. De larven overwinteren zonder zich te hebben gevoed in een holte onder de bast. In het voorjaar maken de larven kleine gangen van ± 10 cm omhoog . In juni - juli heeft de larve volwassen en zich verpopt aan het einde van de gang. Na ± 14 dagen verschijnt de jonge kever, die later in de boom overwintert. Kevers en larven verschijnen steeds om 2 jaar.tot in het hout. Als ze volledig zijn gegroeid, verpoppen ze in vergrote galerijen in de stengel. Sommige poppen komen uit, deze kevers verschijnen in de herfst en leggen eieren, anderen overwinteren en komen als volwassenen in de lente tevoorschijn.

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleMaatregelen
  • ­Minder Minder vatbare (resistente) soorten of rassen gebruiken
  • ­Zorgen Zorgen voor goede groeiomstandigheden
  • Aangetaste bomen verwijderen en verbranden
  • Chemische bestrijding, zie Gewasbescherminggids van de PD of de digitale Gewasbeschermingkennisbank.
Panel
titleBGColor#eeebe6
borderStylenone
titleMeer informatie
HTML
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>