Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<div style="float:right" id="google_translate_element"></div>
<script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
 new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'nl', layout: 
google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 
'google_translate_element');
}
</script>
<script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit">
</script>

Excerpt
hiddentrue

Op de bovengrondse delen ontstaan lichtgele tot witte vlekjes of zwellingen die tot grotere plekken kunnen samensmelten. Dikwijls vertoont de opperhuid daar scheurtjes met witte, rafelige randjes (foto 1 en 2).

Image Modified

Gewas:  Diverse gewassen: Tulp

Wetenschappelijke naam: Ditylenchus dipsaci

Groep: Aaltjes

Image Removed

Image Added

Image Removed

Image Added

Tulpenstengelaaltje: symptomen knopTulpenstengelaaltje: symptomen blad
Image Modified
Image Modified
Tulpenstengelaaltje (bloemsymptomen)Tulpenstengelaaltje (bolsymptomen) 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

...

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleLevenswijze

In zandgrond kan het tulpenstengelaaltje zich bij afwezigheid van een vatbare waardplant slecht handhaven. Na enige jaren is het meestal geheel of vrijwel geheel verdwenen. In zavel- en kleigrond zijn de overlevingskansen veel gunstiger.

De verspreiding kan plaatsvinden met aangetaste bollen en (in mindere mate) door verplaatsing van besmette grond, bijvoorbeeld aan machines of kleding, of door wind. Bij langzame uitdroging kunnen de aaltjes in een rusttoestand overgaan en op deze wijze ongunstige omstandigheden overleven. In bewaarruimten en fust kunnen aaltjes in rusttoestand zich lang handhaven, waardoor besmetting van gezonde partijen kan plaatsvinden.

Voor zover bekend zijn alle in cultuur zijnde tulpen vatbaar. Behalve tulp kunnen ook narcis, Allium (ook ui), Camassia, Chionodoxa en Galtonia worden , krokus, Galanthus, Galtonia, hyacint, Hymenocallis, Muscari, Ornithogalum, Puschkinia en Scilla  worden aangetast. De aaltjes kunnen zich ook in bepaalde andere planten handhaven en zich soms daarin vermeerderen (bijvoorbeeld grassen, Dianthus harbatus barbatus en Phaseolus vulgaris (boon) .en enkele vaste planten zoals o.a. Dianthus barbatus, Phlox en Hosta). In Nederland komt het tulpenstengelaaltje zelden in beperkte mate voor dankzij een zeer intensieve controle van de gewassen te velde en in de kas evenals van de geoogste bollen, en een regeling op grond waarvan aangetaste partijen kunnen worden vernietigd.

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleMaatregelen
 • gebruik gezond plantgoed en teel op een onbesmet perceel. Eventueel plantgoed en grond laten onderzoeken op de aanwezigheid van aaltjes;
 • bemonster zeefgrond kort na het rooien voor onderzoek op aanwezigheid van aaltjes;
 • opslag verwijderen;
 • aangetaste planten zorgvuldig verwijderen en vernietigen;
 • zwaar aangetaste partijen vernietigen;
 • verdachte en aangetoond zieke partijen als laatste rooien en verwerken; machines tussen percelen goed schoon makenreinigen;
 • fust 15 minuten dompelen in water van 60°C;
 • een ruime vruchtwisseling aanhouden; , daarbij rekening houden met andere waardplanten;
 • besmette grond 8 12 weken inunderen in de zomer of ontsmetten ;volgens geldende richtlijnen
 • bij het aantreffen van een de aantasting is het verplicht om de Bloembollenkeuringsdienst of de Plantenziektenkundige Dienst Bloembollenkeuringsdienst  te waarschuwen.
Zie ook Handboek aaltjesmanagement
 • Deze neemt de teeltlocatie op in een register. Voor de partij gelden maatregelen die te vinden zijn in de uitvoeringsrichtlijn tulp, op de website van de BKD.
 • Plantgoed koken, indien gewenst, volgens geldend advies.
Panel
titleBGColor#eeebe6
borderStylenone
titleMeer informatie
HTML
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-hashtags="plantgezondheidgewasbeschermingplantgezondheid, gewasbescherming">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>

...