Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
 Image Modified

Nederland bekleedt wereldwijd een vooraanstaande positie in de teelt en handel van pootaardappelen. De Nederlandse export van pootaardappelen vindt naar meer dan 70 landen wereldwijd plaats. Om deze positie te behouden is er behoefte aan deskundige medewerkers en dienen de toekomstige telers goed opgeleid wordente zijn. Daarom heeft het CIV Akkerbouw met de vooraanstaande onderzoekers en bedrijven uit deze sector het keuzedeel pootgoed ontwikkeld. In dit keuzedeel komen worden twaalf relevante thema's van de pootgoedteelt naar vorenbehandeld. Per thema zijn experts themadagen georganiseerd. Experts uit het bedrijfsleven en praktijkonderzoek hebben deze dagen lessen verzorgd en zijn gefilmd. Deze video’s films zijn voorzien van vragen en opdrachten en worden via deze e-learning module ontsloten. De video's films kunnen zowel gezamenlijk als los ingezet worden in de les.

In het CIV Akkerbouw werken de AOC's en het akkerbouw bedrijfsleven samen aan het opleiden van innovatieve vakmensen. Actuele thema's zoals pootgoedteelt en precisielandbouw worden door het CIV Akkerbouw omgezet in keuzedelen voor leerlingen. Klik hier voor meer over het CIV Akkerbouw.

Het CIV Akkerbouw maakt deel uit van CIV Agri & Food. Het talentcentrum waar bedrijven en scholen samenwerken om leerlingen en werkenden op te leiden tot innovatieve vakmensen.

Image Added                               Image Added                                         Image Added