Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uit onderzoek is gebleken dat door het licht diffuus te maken, het natuurlijke licht beter wordt benut en de groeisnelheid van potplanten wordt verhoogd. Met diffuus glas treedt er echter lichtverlies in de wintermaanden op, wat het voordeel van diffuus glas voor potplanten kan wegnemen. Concreet betekent dit dat een kasdekmateriaal minimaal een lichtverstrooiing van 50% moet hebben met gelijktijdig een lichtdoorlatendheid van minimaal 90% bij loodrecht en 82% bij diffuus invallend licht, om een voordeel te halen uit diffuus glas.

Het lagere lichtniveau onder het diffuse kasdek in de wintermaanden werkt voor kalanchoë en ficus vertragend op de groei, zodat het netto-effect van diffuus glas negatief is. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat de gewastemperatuur van chrysant onder een helder kasdekmateriaal hoger is.


Er lijkt een positieve invloed te zijn van diffuus licht op de fotosynthese, mogelijk veroorzaakt door een iets lagere lucht en blad temperatuur, waardoor de omzetting van COin suikers gemakkelijker loopt.


Tip

In het algemeen heeft diffuus licht een positief effect op potplanten, maar afhankelijk van de glaseigenschappen kan er in de wintermaanden lichtverlies optreden, wat een nadelig effect heeft op de groei.