Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Door manipulatie van de daglengte kunnen bepaalde planten tot knopvorming worden aangezet ook in periodes van het jaar dat dit van nature niet gebeurt. Bij een kortedag- plant als chrysant worden tijdens de zomer verduisteringschermen en tijdens de winter verlichting met een lage intensiteit gebruikt om dit gewas jaarrond te kunnen produceren. Het doel van verduisteringschermen om de daglengte te verkorten is het verhinderen van licht dat van buiten in de kas doordringt.

Schermdoeken die voor dit doel worden gebruikt zijn: bandjesschermen, (dikke) folies en geweven kunstoffoliebandjes. De uitvoering is vaak wit of gealuminiseerd aan de bovenzijde om invallend licht te reflecteren en zwart aan de onderkant. Veel schermleveranciers bevelen een dubbel scherm aan om optimaal te verduisteren. Het gebruik van schermen om de daglichtperiode de verkorten gedurende de periode februari tot oktober brengt op dagen met een hoge buitentemperaturen en veel instraling problemen met zich mee; de kasluchttemperatuur loopt hoog op zelfs met volledig geopende luchtramen.

Verduisteringschermen zijn uitstekend geschikt om energie te besparen. Verduisteringschermen zijn (vrijwel) lichtdicht. Met een verduisteringscherm kan tussen de 40 en -80% energie worden bespaard. Een exacte besparingspercentage is moeilijk te voorspellen, omdat het energiebesparingseffect door een groot aantal factoren wordt bepaald. Met een beweegbaar verduisteringscherm (enkel) en met goede kierafdichting kan bij gebruik tijdens de "donkere" uren en de cyclische perioden, op jaarbasis 20 tot -30% energie worden bespaard. Bij toepassing van een dubbel scherm is de energiebesparing hoger.