Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
HTML
<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".external-link").attr("target", "_blank");
});
</script>

Inleiding
Als paraveterinair ben jij onmisbaar in de dierenartsenpraktijk, maar welke dingen mag je nou precies wel en niet doen? Wat staat er in de wet over jouw taken? Welke handelingen mag jij zelfstandig doen, welke onder toezicht van de dierenarts en welk soort handelingen zijn niet toegestaan?

Een wet is altijd opgebouwd uit artikelen (met verschillende onderwerpen) met daaronder een aantal leden. Je kunt de inhoudsopgave aan de linkerkant van de website gebruiken om makkelijk door het bestand heen te klikken, maar nog makkelijker is het om de zoekfunctie van je computer te gebruiken (ctrl+F). Met de zoekfunctie kun je op de pagina zoeken naar het woord waarin je geïnteresseerd bent.Op deze manier kom je snel en makkelijk door een wet heen!

In deze opdracht duik je in tweetallen in de Regeling diergeneeskundigen en het Besluit diergeneeskundigen om de antwoorden op de vragen hierboven te vinden.

Werkwijze

Zoek op internet in een zoekmachine naar de ‘Regeling diergeneeskundigen’. Ook kun je direct naar de website van de overheid gaan en daar in de zoekbalk de regeling intypen (zie hulpmiddelen). Open de regeling en beantwoord de volgende vragen:

1. Waarover zou jij als paraveterinair volgens de wet (artikel 2.1) moeten leren tijdens je opleiding?

2. De paraveterinair heeft een belangrijke rol in de administratie op de dierenartsenpraktijk en valt onder “een andere persoon” die wordt genoemd in artikel 5.1 lid 1. Welke twee dingen moeten er bij gebruik van diergeneesmiddelen in elk geval worden bijgehouden in de administratie van de dierenartsenpraktijk?

3. Wat is volgens artikel 5.2 verplichte administratie bij gebruik van diergeneesmiddelen bij dieren die voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn?

4. Mag je als paraveterinair diergeneesmiddelen voorschrijven? Zoek dit op in artikel 5.5.


Zoek op internet in een zoekmachine naar het ‘Besluit diergeneeskundigen’. Ook kun je direct naar de website van de overheid gaan en daar in de zoekbalk het besluit intypen (zie hulpmiddelen). Open het besluit en beantwoord de volgende vragen:

5. Welke toegelaten handelingen die een dierenartsassistent paraveterinair mag verrichten worden genoemd in artikel 3.1?

6. Welke van deze handelingen mag je als paraveterinair alleen uitvoeren op aanwijzing en controle van de dierenarts (artikel 3.2)?

7. Welke van deze handelingen mag je als paraveterinair alleen uitvoeren als de dierenarts er bij is (artikel 3.2)?

8. Omschrijf in eigen woorden wat het verschil is tussen “op aanwijzing en onder controle van de dierenarts” en “onder leiding van en in directe aanwezigheid van de dierenarts”. Waarom zou dit verschil er zijn?

Hulpmiddelen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035238 Regeling diergeneeskundigen, Overheid.nl

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035091 Besluit diergeneeskundigen, Overheid.nl

Resultaat

Aan het einde van deze opdracht weet je hoe je kunt opzoeken wat je volgens de wet wel en niet mag doen als paraveterinair. Je hebt een aantal belangrijke punten al opgezocht.