Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Het eerste en wellicht belangrijkste nadeel van Vertical Farming betreft de hoge investeringen. In urbane gebieden zijn grondkosten mogelijk hoger dan in rurale gebieden, maar een Vertical Farm heeft minder oppervlakte nodig dan vollegrondsteelt. Vooral de investering binnen het gebouw, denk aan de LED-verlichting, luchtconditionering (temperatuur, circulatie, vochtigheid), en teeltsystemen maken Vertical Farming duur. De Aerofarm locatie in Newark zou zo’n 30mln dollar hebben gekost. In Vancouver mislukte daardoor de financiering van een geplande Vertical Farm (Dvorsky, 2015). Gebrek aan ervaring, een track record, maakt dat externe financiers, terughoudend zijn.
 2. Een tweede nadeel van Vertical farming is de hoge energiebehoefte voor belichting, koeling, luchtbehandeling, dat mensen niet bepaald vinden passen bij duurzame voedselproductie. Graamans et al (2017), concludeert dat glastuinbouw zonder belichting een stevige krop sla kan produceren voor gemiddeld 1.55 kWh energie. Met belichting kost de krop 8.08 kWh energie. Een Vertical Farm zou nog steeds 7.57 kWh aan energie behoeven voor dezelfde krop sla. De mogelijkheid van afdoende dekking van de energiebehoefte door zonnecellen wordt betwist (The Economist, 2010). Ook berekeningen voor de carbon footprint van Vertical Farming versus het beste alternatief lijken negatief uit te pakken voor Vertical Farming, met name in de zomer (Al-Chalabi, 2015).
 3. Een derde nadeel van Vertical Farming is het vooralsnog beperkte assortiment dat wordt gekweekt, voornamelijk kruiden en groene bladgewassen. Sla heeft veruit het grootste aandeel in het assortiment. Daarnaast worden vele kruiden geproduceerd, zoals basilicum, maar we zien ook rucola, spinazie, cressen, en miniwortels, en plantgoed. Echter, er is geen verwachting dat Vertical Farming grootschalige productie van hoofdvoedingsmiddelen, staple foods, zoals rijst, aardappelen, mais en granen, zal realiseren. Over dierlijke productie wordt nauwelijks of niet gesproken, zeker niet na de negatieve discussie over de zogenaamde varkensflat. Tenslotte, huidige rassen van trosproducten, zoals tomaten en komkommers, hebben erg veel ruimte nodig in een Vertical Farm.
  Image Modified
  Foto:  Indoor South Pole Growth Unit
 4. Een vierde nadeel, of meer een bedreiging, voor Vertical Farming is twijfel over brede acceptatie door consumenten. In Nederland kan de ervaring met hightech kassenteelt echter een positieve invloed hebben. Een schaarse studie naar het onderwerp concludeert dat de consument het verschil niet proeft tussen sla uit een kas, van het open veld of uit een Vertical Farm. Wel twijfel die consument over onnatuurlijke productiemethoden (Coyle & Ellison, 2017). Sommigen stellen dat organisch certificeren naast een verbod op bestrijdingsmiddelen, ook een organisch grond-ecosysteem zal vereisen.

 5. Een vijfde nadeel van Vertical Farming betreft de regelgeving. Wereldwijd kent de regelgeving voor ruimtelijke ordening zelden regels over voedselproductie in urbane omgevingen. Een studie voor de Association for Vertical Farming laat zien dat overheden geen kennis van Vertical Farming hebben en reactief beleid op voeren. In New York City is, in 2016, aquaponics nog steeds verboden (Brin, 2016). Plantagon (Zweden) heeft vele initiatieven zien sneuvelen door gebrek aan passende regelgeving. Ook het ontbreken van passende regelgeving voor arbeid kan problemen gaan veroorzaken. Gebrekkige regelgeving zorgt doorgaans voor vertraging van groei van betreffende voedsel-activiteiten.

  Image Modified

  FarmedHere drankje
 6. Het zesde en laatste nadeel is de lage verwachte en feitelijke winstgevendheid van Vertical Farms. Sommige simulaties voorspellen zo’n 8 procent rendement op investeringen bij een Vertical Farm met 10 verdiepingen, maar investeerders zullen al snel minimaal 10 a12 eisen. Een grote hightech simulatieworkshop met hightech 2 verdiepingen sla, 2 verdiepingen tomaten, en een verwerkingslaag, leverde op dat de producten zo’n vier a vijf keer de huidige marktprijzen zouden moeten gaan opleveren (DLR, 215). In Canada komt een simulatie van een Vertical Farm versus een groentenkas, voor een vergelijkbare hoeveelheid slaproductie, op een vrijwel gelijke winstgevendheid uit (Eaves & Eaves, 2018). Productie in geprepareerde zeecontainers lijkt kansrijk, gelet op de groei van FreightFarms en TerraFarms.

...