Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dit leerboek is ontwikkeld is het resultaat van het WURKS-project Vertical project (Wageningen UR Knowledge Share) Vertical Farming – teelt en keten. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet en is bedoeld voor MBO en HBO. 

...

Deze wiki is ontwikkeld in opdracht van WURKS (Wageningen UR Knowledge Share) 


Bronnen: alle Bronnen


Licentie

Image Modified


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

...

   Logo Groen Kennisnet:

Image Modified