Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

GROWx is een vertical farm van 1300 m2 op een industrieterrein in Amsterdam die als waardepropositie de uitzonderlijke kwaliteit van het verse product heeft. Het gaat om microgreens en kruiden, voornamelijk voor toprestaurants in de Hoofdstad. Men claimt een betere smaak dan leveranciers die langere afstanden moeten overbruggen. Tevens is er grote inspraak van chefkoks, ze kunnen hun eigen productie ruimte bespreken. Verpakkingsmateriaal wordt gerecycled, stroom wordt betrokken uit groene bronnen.

Meer informatie

Inspirerende voorbeelden

Children Display
pageInspirerende voorbeelden

...