Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een eerste indeling betreft de productie. Veruit de voornaamste groep producten betreft kiemgroenten, leafy greens, zoals kruiden, cressen en eetbare bladgroenten, zoals sla. Tientallen soorten leafy greens zijn in productie. Andere producten worden veel kleinschaliger geteeld of er wordt vooral mee geëxperimenteerd; denk aan uitgangsmaterialen, stamgewassen zoals tomaten, of bloemplanten. Productie voor de (medicinale) inhoudsstoffen, wordt wel vaak genoemd, maar het wordt - behalve voor wiet - niet vaak toegepast.  Aan Vertical Farming gekoppelde systemen betreffen vaak visteelten en algenproductie. Ook de aloude paddenstoelenteelt worden wel genoemd, waarvan de productie echter wordt gekenmerkt door donkerte in plaats van kunstlicht. Dan kan ook de witlofteelt en het broeien van bollen onder vertical farming gaan vallen.

Image Added

Sky Harvest leafy greens  bron: urbansmartfarm.be

Een tweede indeling betreft het productiesysteem, vooral het substraat waarop gewassen groeien. Voor dakkassen en meer low-tech systemen is veen een gebruikelijk substraat. Champignons worden geteeld op een basisch mengsel van (paarden-)mest, stro, kalk, en veen, met een laagje afdekaarde. Na de teelt wordt het substraat verkocht als bodemverbeteraar: de zogenaamde champost Meer geavanceerde systemen gebruiken doorgaans steenwol met druppelbevloeiing, of watergootjes waarin wortels onder water staan. Tenslotte wordt soms gewerkt met damp als groeimedium.

...