Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een interessante categorie is Vertical farming in combinatie met een expliciet werkgelegenheidsdoel, zoals Vertical Harvest in Jackson Hole. Wanneer verticale integratie dichter bij de eindgebruiker plaats vindt dan veranderen de voor- en nadelen van Vertical Farming.

Widget Connector
width600
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=m1oIMBBgSEw
height330

Vertical Farming

Children Display
pageVertical farming, Wat is dat?

...