Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zfarming staat voor Zero-acreage farming, alle gebouw-gerelateerde vormen van stadslandbouw. Het omvat daktuinen, dakkassen, eetbare groene muren, ondergronds, en gebouw geïntegreerde landbouw (Specht et al, 2014).

Image Added

Daktuin Parijs

Indoor farming is een teeltmethode voor planten of gewassen, vaak grootschalig, en altijd binnen een gebouw. Doorgaans worden hydrocultuur en kunstlicht gebruikt om planten te voorzien van voldoende licht en nutriënten (MaximumYield Inc., 2017).

...