Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In deze module leggen we uit welke soorten van beelden er zijn en hoe deze vastgelegd worden in computergeheugen, op schijfruimte en hoe beelden opgeslagen en ingelezen worden. Meer informatie en achtergrond kun je ook vinden op: Numerieke beeldbewerking

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=8WYciJDWCrA

...