Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Onderstaand is het overzicht van de verschillende modules welke ontwikkeld zijn om uitleg te geven bij beeldverwerkings en camera technieken. Bij de verschillende modules horen ook praktijkmodules. Deze praktijkmodules zijn op dezelfde volgorde als hieronder aangegeven. In de praktijkmodules kun je aan de slag met beeldmateriaal en leren hoe het werkt met kleuren herkenning, eigenschappen bepalen in camerabeelden en uiteindelijk met de meest geavanceerde technieken zoals deep learning beelden classificeren. Via deze wiki kun je de theorie je eigen maken en door het bekijken van de filmpjes heb je de juiste basiskennis om de praktijkmodules in de Jupyter notebooks uit te kunnen voeren.

Beeldverwerking project suggesties

1.1. Beeld representaties

...