Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

De basis: Visie van het bedrijf

...

Tip: Visualiseer zo veel mogelijk het toekomstbeeld. Hoe ziet de toekomst eruit in de ogen van de ondernemer.

 1. Breng de visie van de ondernemer op het gebied van voedseltransitie in beeld.

Om de visie van de ondernemer te ontdekken op het gebied van voedseltransitie kun je de 5 vraagstukken gebruiken die de visie van de ondernemer op zijn rol in het voedselsysteem weergeven.

...

Thema’s

Vraagstuk

Uitersten van ontwikkelingmogelijkheid

Vraag en aanbod

Hoe wordt voldaan aan de groeiende en gedifferentieerde behoeften?

Push versus Pull

Keten

Hoe wordt de strijd in de keten in de toekomst gevoerd?

Macht versus samenwerking

MVO

Uit welk oogpunt wordt duurzaamheid gestimuleerd en hoe ver gaat men?

Profit versus maatschappelijke rol

Technologie

Hoe ver kan/mag men gaan in food?

High tech versus gelimiteerd

Regelgeving

Staat veel en goedkoop voorop of gezondheid?

Voedselzekerheid versus voedselveiligheid

Hulp nodig bij het ontdekken/formuleren van de visie van het bedrijf. Klik hier

...

Om ontwikkeldoelen te kunnen formuleren maak je eerst de bedrijfsvisie specifieker door nog weer te kijken naar de thema’s die belangrijk zijn voor het bedrijf.

Breng in beeld , ,
 1. Kijk terug naar de acht thema's van hoofdstuk 1. Breng de thema’s
 1. uit het hoofdstuk voedseltransitie
 1. in beeld die relevant zijn voor het bedrijf en beschrijf aan de hand van het verhaal van de ondernemer waarom ze een rol spelen in het bedrijf.
 2. Om de thema’s nog concreter te maken en om straks doelen te kunnen stellen die ook gemonitord kunnen worden, helpt het om indicatoren vast te stellen. Key Performance Indicators (KPI’s) KPI’s helpen bij het meetbaar maken van de MVO-doelstellingen: het zijn indicatoren waarmee prestaties en resultaten gemeten kunnen worden, en waar dus op gestuurd kan worden. maken doelstellingen meetbaar. Hier lees je meer over KPI’s en hoe je ze bepaalt.
 3. Per thema ga je straks een ontwikkeldoel opstellen. Dat doe je nadat je de huidige situatie hebt geanalyseerd en in beeld gebracht via een nulmeting ( zie hoofdstuk 4)
 4. Ontwikkeldoelen formuleer je als je de nul situatie in beeld hebt, dus als je weet waar het bedrijf nu staat.
 5. Op basis van de ambities van het bedrijf binnen een bepaalde termijn (bv 3 jaar, 5 jaar) beschrijf je  resultaatsdoelen voor iedere indicator. Zorg ervoor dat de doelstellingen in lijn zijn met de ambitie die in de visie is uitgesproken. Zorg er daarnaast voor dat de doelen SMART zijn.

Doelen SMART formuleren

Om een doel haalbaar en concreet te formuleren, is het handig om de SMART te gebruiken:

Image Added

 • Specifiek: een concrete actie, of waarneembaar gedrag

students at computerImage Removed

 • Meetbaar: het eindresultaat moet meetbaar zijn (je moet het kunnen zien, horen)
 • Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen
 • Realistisch: het doel moet haalbaar zijn (niet te laag of te hoog gegrepen)
 • Tijdgebonden: wanneer begin ik, wanneer is het klaar

 

Meer hulp nodig bij het SMART formuleren van doelen, klik dan hier

...