Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bijvoorbeeld: de varkens- en kippen rassen zijn gevormd uit landrassen door die dieren van de landrassen niet te selecteren als ouderdier die niet overeenkwamen met de opgestelde rasstandaard. Dat waren dieren die niet de juiste kleur of de juiste lichaamsbouw hadden. Tegelijkertijd werd de inzet als ouderdier gepromoot bij dieren die wel aan de rasstandaard beantwoordden.

...