Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleMaatregelen
  • zwarte braak, dus zonder groenbemesters en onkruiden.
  • vruchtwisseling met niet waardgewassen zoals witlof, lelie en tulp
  • het telen van resistente groenbemesters. (bladrammenas)

meer informatie: Handboek aaltjesmanagement en aaltjesmanagement en www.kennisakker.nl

  

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleMeer informatie

...