Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Excerpt
hiddentrue

Eind april, en in ernstige gevallen al eerder, kan de groei van het gewas pleksgewijs enigszins achterblijven. Bij zonnig en droog weer kan het blad van planten op die plekken slap hangen (foto 1).

Gewas: Diverse gewassen: Hyacint

Wetenschappelijke naam: Pythium

...

Panel
titleBGColor#EEEBE6
borderStylenone
titleMaatregelen
 • op zwaar voorkomen van een aantasting is het belangrijkst door een ruime vruchtwisseling aan te houden van minimaal 1 op 4. Is een perceel eenmaal besmet dan is deze besmetting nauwelijks te bestrijden;
 • op besmette percelen geen hyacinten telen;
 • een ruime vruchtwisseling aanhouden met ongevoelige gewassen en minder gevoelige cultivars;
 • goede bodemstructuur, goede bodemgezondheid o.a. door organische stof op peil te houden, en een stabiele waterhuishouding  nastreven;
 • plantgoed ontsmetten volgens geldende adviezen;
 • grond ontsmetten volgens geldende adviezen;
 • grondbehandeling kan de aantasting beperken;
 • geen Pythium-gevoelig gewas telen na inundatie;
 • bij broeierij de potgrond na het planten niet te nat maken en voorzichtig zijn met hergebruik van grond.
Panel
titleBGColor#eeebe6
borderStylenone
titleMeer informatie

...