Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section Column
width490

Voorbeeld opdrachten

Om bekend te raken met Kassim zijn enkele voorbeeld opdrachten beschikbaar gesteld. Aan de hand van deze opdrachten leer je de opbouw van de gebruikersinterface kennen, welke inputs en outputs beschikbaar zijn en hoe verschillende simulaties gestart worden. De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

Opdracht 1:

Opdracht 2:

Opdracht 3:

Column
width131

Image Removed

Kassim forum

Voor meer opdrachten kunt u ook op het Kassim forum kijken. Deze Wiki dient namelijk ook als forum om opdrachten en uitwerkingen te delen. Iedereen kan opdrachten beschikbaar stellen voor algemeen gebruik door een opdrachtbeschrijving, opdrachtbijlage en Kassim URL in te dienen.