Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eetbare reststromen zoals misvormde groente terugbrengen in de voedselketen, apps die verspilling in de keten verminderen en restaurants die koken met groente en fruit overschotten van supermarkten.

Image Added

•          Kromkommer

•          Thijstea

...