Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gezondheid van mens en dier

Dierenwelzijn en gedrag

Maatschappij en consument

HygiëneHierboven vind je het cursusmateriaal pluimveehouderij. Iedere cursus heeft 4 tot 11 hoofdstukken waarmee jij je verder kunt verdiepen in verschillende thema's binnen de commerciële pluimveehouderij. Door op een tegel te klikken, ga je naar de desbetreffende cursus.Deze cursussen pluimveehouderij zijn mede mogelijk gemaakt door: