Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ook in minder strak geleide fokprogramma’s, bijvoorbeeld voor heideschapen, worden “cirkelvormige” schema’s gebruikt bij de paringen. In een cirkelvormig schema worden rammen uitgewisseld tussen kudden en daarom heet dit paringssysteem een rammencirkel. In de kudden worden grote aantallen ooien met een aantal rammen gehouden. Van elk individueel schaap is dus niet bekend wie de vader is. Hieronder is het schema uitgebeeld:

Image RemovedImage Added

 

In dit voorbeeld vormen 6 verschillende kudden een rammencirkel. Dit houdt in dat het zes generaties duurt voordat een ram met 1/6 deel van de genen van de rode kudde, die geboren is in de donker gele kudde, opnieuw gebruikt wordt in de rode kudde en er voor het eerst sprake is van inteelt. Wanneer er meer kudden deelnemen duurt het langer (meerdere generaties) voordat de inteelt optreedt en daardoor wordt het niveau van de inteelt lager. Een rammencirkel is een heel effectief schema om de inteelt en de inteelttoename laag te houden. Voordat een dergelijk schema ingevoerd gaat worden, is het verstandig om de erfelijke verschillen tussen de kudden te bestuderen en goed na te denken over de vaste volgorde waarin de rammen uitgewisseld gaan worden. Een fokker moet accepteren dat hij over de hele looptijd de rammen krijgt uit dezelfde kudde.

...